TRUNG TÂM THÚY NGA
HÂN HẠNH GIỚI THIỆU
CHƯƠNG TRÌNH TRỰC TIẾP THU HÌNH

PARIS BY NIGHT 121
SONG CA NHẠC VÀNG
Saturday, December 3, 2016 - 7:30pm
Sunday, December 4, 2016 - 1:30pm

PECHANGA RESORT & CASINO

Temcula, California

Vé chỉ có bạn tại một địa điểm duy nhất:
TRUNG TAM THUY NGA
9295 Bolsa Ave - Westminster, CA 92683
(714) 894-5811

info@thuyngashop.comXem các chủ đề mới nhất khác: