Chương trình là sân chơi dành cho tất cả các tài năng ở mọi lứa tuổi, các kỉ lục gia và tất cả những người có tài năng, sở trường đặc biệt ở tất cả các lĩnh vực.

Tập 1

Xem các chủ đề mới nhất khác: