Khoe với cả nhà , Cây Lộc Đầu Năm của MTV FC nhìn xinh thật xinh luôn ( Hình do bạn Huỳnh Thái Sang và MTVFC cung cấp)Xem các chủ đề mới nhất khác: