Mai Thiên Vân mang thai vào đầu năm 2018, thời gian mới mang thai, có tham gia ghi hình 2 số Paris By Night 125 & 126. Sau đó, MTV tạm ngừng hoạt động chờ ngày lâm bồn. Vào giữa tháng 9 năm 2018, trước khi sinh khoảng một tháng, bạn bè đồng nghiệp cùng gia đình đã tổ chức tiệc Baby Shower cho MTV cùng con gái sắp sinh: KAYVY. Một số hình ảnh do nhạc sĩ Đồng Sơn chụp ngày hôm đó: