Mai Thiên Vân hạ sinh con gái đầu lòng vào giữa tháng 10 năm 2018 với tên gọi Kayvy. Sau khi sinh khoảng 2 tháng, MTV trở lại hoạt động đầu tiên với việc ghi hình Paris By Night 128. Trong một lần trò chuyện, MTV cho biết lúc trước khi có thời gian rảnh thường đi đây đó ít khi ở nhà, nhưng sau này có con rồi thì làm việc xong chỉ muốn về nhà với con gái.

Hiện tại, bé Kayvy đã hơn một tuổi, hình ảnh của Kayvy ít xuất hiện trên Facebook của MTV, chỉ trừ vài dịp lễ hay ngày kỷ niệm đặc biệt.