Thời gian: 14/12/2019
Địa điểm: Giáo xứ Thánh Vinh Sơn Liêm – Calgary, Canada
Chủ đề: Emmanuel, Chúa Ở Cùng Chúng Ta!
Ca khúc trình bày:
1. Từ Lúc Mẹ Nói Lời Xin Vâng
2. Mùa Đông Năm Ấy
3. Cao Cung Lên
4. Cho Con Thấy Chúa
5. Gặp Chúa Trên Quê Hương
6. Con Dâng Chúa

Một vài hình ảnh từ FB Nguyễn Hồng Ân và chụp lại từ videos: