PBN 113: Mừng Tuổi Mẹ

PBN 113: Mừng Tuổi Mẹ

Quay hình: 01/2015Phát hành: 02/2015*Tiết mục: 1. Tân cổ: Mừng Tuổi Mẹ (Tân nhạc: Trần Long Ẩn – Vọng cổ:…

PBN 112: Đông

PBN 112: Đông

Quay hình: 09/2014Phát hành: 12/2014*Tiết mục: LK Nỗi Buồn Đêm Đông (Anh Minh) & Chuyện Người Đan Áo (Trường Sa)…

PBN 111: S

PBN 111: S

Quay hình: 05/2014Phát hành: 18/2014*Tiết mục: 1. Opening: Tình Hoài Hương (Phạm Duy) Hợp ca2. Chuyện Vườn Sầu Riêng (Vinh…

PBN 109: PBN 30th Anniversary

PBN 109: PBN 30th Anniversary

Quay hình: 07/2013Phát hành: 11/2013*Tiết mục: 1. Anh Hãy Về Đi (Sang Đông, Ngân Trang) với Trường Vũ2. BST Áo…

PBN 108: Thời Gian – Time

PBN 108: Thời Gian – Time

Quay hình: 03/2013Phát hành: 05/2013*Tiết mục: 1. Nhật Ký Đời Tôi (Thanh Sơn)2. Tân cổ: Hoa Mười Giờ (Tân nhạc:…