Quay hình: 12/2018
Phát hành: 03/2019
*Tiết mục:
1. Nếu Mộng Không Thành (Giao Tiên) với Trường Vũ
2. Cánh Diều Mưa (Đan Nguyên) với Đan Nguyên
3. BST Áo Dài: Vào Hạ (Lê Hựu Hà) Hợp diễn

*VIP Party: Giọng Ca Dĩ Vãng (với Tuấn Phước)

*Xem online:

Nếu Mộng Không Thành (Giao Tiên) với Trường Vũ

Cánh Diều Mưa (Đan Nguyên) với Đan Nguyên

BST Áo Dài: Vào Hạ (Lê Hựu Hà) Hợp diễn & Hậu trường