PBN Liveshow: Gió Mùa Xuân Tới

PBN Liveshow: Gió Mùa Xuân Tới

Liveshow: 10/02/2018Phát hành Youtube: 02/2018*Tiết mục: 1. Ai Lên Xứ Hoa Đào (Hoàng Nguyên)2. Phải Lòng Con Gái Bến Tre…

PBN Liveshow: Hội Ngộ Táo Quân

PBN Liveshow: Hội Ngộ Táo Quân

Liveshow: 23/01/2016Phát hành Youtube: 02/2016*Tiết mục: 1. Mùa Xuân Của Mẹ (Trịnh Lâm Ngân)2. Trường Cũ Tình Xưa (Duy Khánh)…

PBN DIVAS Live in Concert

PBN DIVAS Live in Concert

Liveshow: 17/12/2016Phát hành Youtube: 03/2017*Tiết mục: 1. Em Đi Trên Cỏ Non (Bắc Sơn) với Hương Lan2. Sương Lạnh Chiều…