PBN 109: PBN 30th Anniversary

PBN 109: PBN 30th Anniversary

Quay hình: 07/2013Phát hành: 11/2013*Tiết mục: 1. Anh Hãy Về Đi (Sang Đông, Ngân Trang) với Trường Vũ2. BST Áo…

PBN 108: Thời Gian – Time

PBN 108: Thời Gian – Time

Quay hình: 03/2013Phát hành: 05/2013*Tiết mục: 1. Nhật Ký Đời Tôi (Thanh Sơn)2. Tân cổ: Hoa Mười Giờ (Tân nhạc:…

PBN 106: Lụa

PBN 106: Lụa

Quay hình: 09/2012Phát hành: 12/2012*Tiết mục: 1. Hai Đứa Giận Nhau (Hoài Linh, Hà Vị Dương) với Trường Vũ2. BST…

PBN 104: Beginnings

PBN 104: Beginnings

Quay hình: 09/2011Phát hành: 12/2011*Tiết mục: Ngày Xưa Anh Nói (Thúc Đăng, Thanh Tuyền) với Quang Lê*VIP Party: LK Người…