Paris By Night Live Concert Thu Hình
"Gió Mùa Xuân Tới"
Saturday, February 10, 2018 (2 xuất 2:30pm & 7:30pm)
Pechanga Resort Casino (Temecula, CA)
Đặt vé xin liên lạc TT Thúy Nga 714-894-5811

"Gió Mùa Xuân Tới" sẽ được trình chiếu trên Đài Vietface TV & Thuy Nga YouTube Channel trong dịp TếtXem các chủ đề mới nhất khác: