PARIS BY NIGHT 122 "DUYÊN PHẬN"
sẽ phát hành vào ngày 23 tháng 6, 2017


**Pre-Order DVD: PBN 122 "DUYN PH?N" DVD (Pre-Order)
**Pre-Order BluRay: PBN 122 "DUYN PH?N" BLURAY (Pre-Order)
**Digital copies: thuynga.com
** Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=2KrHfhck0Pc

Xem các chủ đề mới nhất khác: